Velkommen til allidrett - tidligere Idrettsskolen!

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 30. Sep 2020


Allidrett gir en introduksjon til et bredt spekter av ulike aktiviteter, muligheter og utfordringer på barnets premisser. Slik skal tilbudet bidra til varig aktivitet, idrettsengasjement og glede! 

Nessegutten allidrett for barn oppdaterer for tiden sin hjemmeside. Hjemmesiden finnes ved å trykke her eller på fanen allidrett øverst på hovedsiden

Norges idrettsforbund har endret navnet fra Idrettsskole til allidrett. Grunnen til at NIF har endret navnet til allidrett er blant annet å få fram at aktivitetene er varierte og allsidige og at ordet «skole» var noe misvisende. For barn blir navnet allidrett for barn, og for ungdom blir navnet allidrett for ungdom. 


0 Kommentar

Velkommen til Allidrett - tidligere Idrettsskolen!

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 30. Sep 2020

Nessegutten Allidrett for barn ønsker å bidra til at barn fra førskolealder til og med 4. klasse finner glede gjennom fysisk aktivitet. Allidrett gir en introduksjon til et bredt spekter av ulike aktiviteter, muligheter og utfordringer på barnets premisser. Slik skal tilbudet bidra til varig aktivitet, idrettsengasjement og glede! 

Nessegutten Allidrett for barn oppdaterer for tiden sin hjemmeside. Hjemmesiden finnes ved å trykke her eller på fanen Allidrett øverst på hovedsiden

Norges idrettsforbund har endret navnet på idrettsgrupper som før het Idrettsskoler til Allidrett. Grunnen til at NIF har endret navnet til Allidrett er blant annet å få fram at aktivitetene er varierte og allsidige og at ordet «skole» var noe misvisende. For barn blir navnet Allidrett for barn og for ungdom blir navnet Allidrett for ungdom. 


0 Kommentar

Nytt medlemssystem i 2020

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 17. Sep 2020


 


Nytt medlemssystem er innført fra sommeren 2020. For innmelding kan tidligere og nye medlemmer klikke på Innmelding på forsiden. Hvis du ikke allerede har en brukerkonto i Idrettsforbundets Min idrett opprettes dette i første trinn via samme innmeldingsløsning. Barn under 15 år registreres av en foresatt, og det kan hakes av for en eller flere særidretter. Voksne registrerer seg uten å hake av for særidrett.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med en av oss:

Fotball: Tommy Furre Holmstrand, leder.fotball@nessegutten.no

Håndball: John Olav Skjesol, leder.handball@nessegutten.no

Ski: Dagfinn Valstad, leder.ski@nessegutten.no

Turn: Johan Prestvik, leder.turn@nessegutten.no

Allidrett: Jørgen Aftret, leder.allidrett@nessegutten.no

Leder Sp.kl. Nessegutten: Bjørn B. Skei, leder@nessegutten.no


0 Kommentar

Endring av hjemmesiden

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 17. Sep 2020

Leder går i en periode fremover gjennom Nessegutten sine hjemmesider, og ønsker innspill fra alle medlemmer vedrørende info som bør legges til eller kan tas vekk fra hjemmesiden. Forhåpentlig blir dette etter hvert en ryddig og funksjonell hjemmeside, med deres hjelp. Innspill og tips mottas på e-post, leder@nessegutten.no.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline