Årsmøte Sp.kl. Nessegutten 2019

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 15. Feb 2019

Årsmelding Nessegutten 2018.pdfOrganisasjonsplan NG 2019.pdfValgkomiteenes innstillinger NG 2019.pdf

Medlemmene innkalles herved til årsmøte i Sportsklubben Nessegutten.

20. mars 2019 kl. 19.00 på Nesset samfunnshus.


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.3.19 til leder@nessegutten.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nessegutten.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


SAKLISTE

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6: Behandle forslag og saker

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Foreta valg
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline