Turstiene på Nesset går i hovedsak fra Gjembleskorsen, ned i kanten av fotballbanene og opp i Veskemarka til Vårtun. Foreløpig må man gå veien herfra til Krogstad gård. Derfra på avlingsvei ned til Litjenget og videre langs kanalkant og flis-sti ut til vestsiden av Rustgården. Skal man ha rundtur er det fint å gå Håaveien (grus) videre nord-vestover til Nesset arene. Neste etappe som er tenkt utbedret er kanalkanten nedenfor Litjenget. Her gror det til veldig om sommeren så meningen er å lage grus-sti helt inntil kanalen. Detaljer om stiene finner du i Kart_infotavler Nessestiene.pdf


Levert av IdrettenOnline