Politiattest

Alle som har et ansvars- eller tillitsforhold (trenere, instruktører og lagledere) og skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Vedlagte prosedyre viser hvordan du søker om politiattest. Dette er lett og tar bare et par minutter. Hjelp oss å holde ungene trygge!

Politiattest prosedyre 2018.pdf

 

Prosedyre ved skader under trening og konkurranser
Melding av skade i forbindelse med aktivitet er dekket av idrettsforbundets forsikringer. Barn under 13 år er dekket av den generelle forsikringen gjennom Idrettsforbundet. De over 13 har forsikring igjennom sitt særforbund.
Meld skade og finn informasjon her: https://www.idrettshelse.no/ar...


Seksuell trakassering

Nessegutten aksepterer ikke seksuell trakassering. Dersom noen føler seg utsatt for dette er det viktig å snakke med en person man stoler på og å melde til klubben. Klubben forholder seg til Norges Idrettsforbunds råd for håndtering av slike saker. Forbundet har utarbeidet en egen plakat og brosjyre om temaet:

Idrettsforbundets brosjyre: https://www.idrettsforbundet.n...

Plakat: https://www.idrettsforbundet.n...Levert avIdrettenOnline