Ukeplaner for førskole og 1. - 4. klasse

Når ukeplanene etter hvert blir sendt ut (lagt i puttemappa på skolen) vil det også bli lagt en PDF her. I fall det skjer endringer i ukeplanene vil dere alltid finne de mest oppdaterte planene her på nettsiden.

Oppstart fotball for de som er født i 2012

Ukeplan 1. klasse uke 18-24

Ukeplan 2. klasse uke 18-24

Ukeplan 3. klasse uke 18-24

Ukeplan 4. klasse uke 18-24

Førskole

Åpen gymsal - et treffsted for barn under skolealder
Idrettskolen i Nessegutten inviterer alle barn fra 0 - 5 år på aktivitet i gymsalen på Nesset Ungdomsskole.

ÅPEN GYMSAL: Åpen Gymsal tar nå sommerferie. Starter igjen til høsten.


Det blir åpen gymsal for barn i førskolealder på onsdager i gymsalen på Nesheim fra og med uke 42 (2018)

Kl.16.30-17.15: Barn 0-3 år.
Kl. 17.15 -18.00: Barn 4-5 år.

Kontaktperson: 

Velkommen!

Powered by: Bloc