Ukeplaner for førskole og 1. - 4. klasse

Når ukeplanene etter hvert blir sendt ut (lagt i puttemappa på skolen) vil det også bli lagt en PDF her. I fall det skjer endringer i ukeplanene vil dere alltid finne de mest oppdaterte planene her på nettsiden.

Førskole

Åpen gymsal - et treffsted for barn under skolealder
Idrettskolen i Nessegutten inviterer alle barn fra 0 - 5 år på aktivitet i gymsalen på Nesset Ungdomsskole.

Informasjon om åpen gymsal uke 11-17 2017.pdf

1. klasse uke 34-41 2017.pd
f
2. klasse uke 34-41 2017.pdf
3. klasse uke 34-41 2017.pdf
4. klasse uke 34-41 2017.pdf

Powered by: Bloc