Styre og stell:

Leder: Jan Åge Skjerve tlf. 92646202

Nestleder: Åge RaymondJohansen

Kasserer: Jan Ketil Brun

Styremedlem: John Bakken

Styremedlem: Tore Hagen


Bane og Anlegg sin virksomhet går ut på å vedlikeholde og videreutvikle anlegget. Hele organisasjonen er bygd opp på frivillighet og mye av arbeidet foregår på dagtid. Vi er 8 stk. som deler på ansvaret på vinterstid, med brøyting og salting av 11-er bane, samt brøyting av veger og parkering inn til anlegget. Hvis noen vil være med å delta er det bare å ta kontakt. Vi har plass til flere.

Levert avIdrettenOnline