Hjelp oss å sende inn innspill til banken

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 26. Mar 2021

Hjelp oss å sende inn innspill til banken 

Vår samarbeidspartner SpareBank 1 SMN er i disse dager ute og ber om innspill fra sine medeiere til gode formål som banken kan være med og støtte.  

 

Nå håper vi så mange som mulig av våre medlemmer går inn og sier sin mening:  
smn.no/enavoss 

 

Bakgrunn 

SpareBank 1 SMN eies av lokalsamfunnene i Midt-Norge. Det vil si alle oss som bor her. Derfor går også en stor del av overskuddet tilbake til regionen. Bare i fjor var samfunnsutbyttet på 200 mill. kroner, og pengene brukes til å støtte frivilligheten, skape opplevelser, glede, vekst og utvikling i Midt-Norge. Nå ønsker banken innspill til hvordan samfunnsutbyttet kan komme enda bedre til nytte i fremtiden. Innspillene danner grunnlag for fremtidige støtteordninger.  

 

Vårt innspill 

Sportsklubben Nessegutten har valgt å sende inn følgende innspill:  
Rehabilitering av Nesset samfunnshus 

 

Dette syns vi er viktig fordi: 

Nesset samfunnhus er et knutepunkt for innbyggere på Nesset i Levanger. Her er det avviklet treninger, bryllup, konfirmasjoner, møter for barn, ungdom og voksne i en årrekke. Huset er slitt og det er behov for rehabilitering. Det er nå på planleggings-/byggingsstadiet. Huset vil favne bredt for innbyggere på Nesset, det vil etableres med et tilbud for barn, ungdom og voksne som vi i dag ikke finner på Levanger. Huset vil ha tilbud for unge som uteblir fra idrett og gi innbyggere på Nesset et tilholdssted som skaper tilhørighet og stolthet i nærmiljøet vårt. Det er ikke en romslig økonomisk tilværelse i Sportsklubben Nessegutten. Det vil være behov for finansiell støtte til samfunnshuset om vi skal fortsette å drive klubben med lave treningsavgifter for å inkludere alle. 

 

Jo flere som er med og støtter vår sak, jo større sjanse har vi for å nå frem 😊 

Fristen for å gi innspill er 15. april. 

 

Hilsen oss i Sportsklubben Nessegutten