Årsmøte 2017

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 5. Feb 2017

Det kalles med dette inn til årsmøte i Sportsklubben Nessegutten den 9. mars 2017 kl 1900 på Samfunnshuset.

Forslag til saker meldes til leder@nessegutten.no innen to uker før årsmøtet.

Årsmelding: Årsmelding Nessegutten 2016.pdf

Organisasjonsplan: Organisasjonsplan 2017 NG.xlsx

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteenes innstillinger.pdf

Underlag til sak 6.1 Avtale med Levanger kommune: Avtale Nesheim-Nessegutten 7er-bane (2).pdf

Dagsorden ihht NIF og Nesseguttens lover:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder særidrettenes årsmeldinger.

4.1 Bane & anlegg

4.2 Huset

4.3 Idrettsskolen

4.4 Turn

4.5 Ski

4.6 Håndball

4.7 Fotball

4.8 Amerikansk fotball

4.9 Hovedlaget

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, herunder særidrettenes regnskap.

5.1 Bane & anlegg

5.2 Huset

5.3 Idrettsskolen

5.4 Turn

5.5 Ski

5.6 Håndball

5.7 Fotball

5.8 Amerikansk fotball

5.9 Hovedlaget

6. Behandle forslag og saker.

6.1 Avtale med Levanger kommune om leie av 7er banen

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner avtalen og gir hovedstyret mandat til å administrere avtalen videre.

7. Fastsette medlemskontingent for 2018:

Forslag fra Hovedstyret:

Barn: 150,-

Voksne: 250,-

Familie: 500,-

8. Vedta idrettslagets budsjett, herunder særidrettenes

8.1 Bane & anlegg

8.2 Huset

8.3 Idrettsskolen

8.4 Turn

8.5 Ski

8.6 Håndball

8.7 Fotball

8.8 Amerikansk fotball

8.9 Hovedlaget

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

Valg ihht organisasjonsplan:

10.1 Bane & anlegg

10.2 Huset

10.3 Idrettsskolen

10.4 Turn

10.5 Ski

10.6 Håndball

10.7 Fotball

10.8 Amerikansk fotball

Valg ihht vedtekter:

10.9 Hovedlaget (leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem*)

10.10 To revisorer.

10.11 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

10.12 Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

*Leder for hovedlaget og særidrettene velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Øvrige valg skjer for ett år.


Vel møtt!

for styret, Lars Strøm, leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.