UTSETTES til 4.4. Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Nessegutten

Postet av Lars Strøm den 8. Feb 2018

Vi må utsette årsmøtet. Ny dato er 4.4 kl 1900 på Samfunnshuset

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsberetning.

5. Behandle klubben regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

Orientering om Levanger Håndballklubb sitt ønske om å gi håndballtilbud til 13 – 15-åringer og påvirkning dette har for Nessegutten 

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta klubbens budsjett.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg


Saksdokumenter:

Budsjett 2018.pdf

Årsmelding Nessegutten 2017.pdf

Valkomiteenes innstillinger.pdf

Organisasjonsplan 2018 NG (1).xlsx

revisjonsrapport 2017.pdf

Resultat pr avdelinger 2017.pdf

NG Totalregnskap 2017.pdf

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Lars Strøm, leder

leder@nessegutten.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.