Tyri Røset Finnes fikk Emil Okkenhaugs minnepris

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 5. Mar 2014

Diplom for Emil Okkenhaugs minnefond ble delt ut på årsmøtet 4.mars 2014. 

Oda og Maria Okkenhaug sto for diplom-overrekkelsen til vinner Tyri Røset Finnes.

Vi gratulerer Tyri og håper prisen inspirerer både henne og andre utøvere til å fortsette det gode treningsarbeidet i Nessegutten! 

Juryens begrunnelse:

Utøveren er allsidig og deltar aktivt i flere idretter, sommer som vinter, og er også trener for andre.

Utøveren er svært omsorgsfull, pålitelig, pliktoppfyllende og betegnes som motivator og forbilde for andre.

Utøveren bidrar til et godt og positivt treningsmiljø med sin rolige og ansvarsfulle væremåte og evne til å se alle rundt seg, både lagvenner og de hun trener.

Gjennom dette synliggjør og bidrar hun til oppfyllelse av Nesseguttens visjon «flest mulig – lengst mulig» både som utøver og trener.

Emil Okkenhaugs minnepris 2013 tildeles

Tyri Røset Finnes

_____________________________________________________

Statutter Emil Okkenhaugs minnefond

-alle utøvere under 18 år i SPKL Nessegutten kan motta støtte fra fondet

-midler deles ut en gang pr år (offentliggjøres på årsmøtet)

-sum kr 1000,-/år. Annethvert år vurderer skistyret/hovedstyret om beløpet skal heves med utgangspunkt i eventuelle donasjoner

-beløpet kan tilfalle enkeltutøvere eller lag

-alle særidretter skal komme med ett forslag på mottager(e)

-en jury bestående av sportslig leder fra særidrettene og fra hovedstyret velger ut vinneren

-kriterier for å bli nominert:

-ha vist engasjement for klubben/laget/klubbvenner

-tatt initiativ for seg og laget/klubben

-bidratt til et godt miljø rundt seg

-forbilde og støttespiller for andre

-etterlevd klubbens visjoner

-motivert andre til å delta på klubbens aktiviteter

-bidratt til å skape et godt og inkluderende treningsmiljø

-ikke først og fremst konkurransen som er viktig; deltagelse er viktigst

-allsidig; deltatt i flere av Nesseguttens tilbud sommer og vinter

-vinneren får en diplom i tillegg til premien

-det deles ut støtte i 10 år, da blir det tatt en ny vurdering om videre opprettholdelse av fondet

-det er lov å donere penger til fondet (e.g hvis man har hatt inntekt ifm arrangement og lignende)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.