Årsmøte Sp.Kl nessegutten 2014

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 30. Jan 2014

Når: 4.mars.2014   kl 19:00

Sted: Nesset samfunnshus

Kaffe m/någå attåt.

Prisutdelinger tas i starten av årsmøtet.

Sakliste ligger nederst i artikkelen.

Styret

Saksliste er ihht. §12 i klubbens lover

1. Godkjenne de stemmeberettigede (må ha betalt medlemsavgift for 2013)

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder særidrettenes årsmeldinger

4.1. Bane & anlegg

4.2. Huset

4.3. Idrettsskolen

4.4. Turn

4.5. Ski

4.6. Håndball

4.7. Fotball

4.8. Hovedlaget

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand, herunder særidrettenes

5.1. Bane & anlegg

5.2. Huset

5.3. Idrettsskolen

5.4. Turn

5.5. Ski

5.6. Håndball

5.7. Fotball

5.8. Hovedlaget

6. Behandle innkomne forslag og saker

6.1. Tilpasning av Nesseguttens lover ihht. Idrettsforbundets retningslinjer.

7. Fastsette medlemskontingent for 2015

Forslag fra Hovedstyret

Barn: 150

Voksne: 250

Familie: 500

8. Vedta klubbens budsjett, herunder særidrettenes

8.1. Bane & anlegg

8.2. Huset

8.3. Idrettsskolen

8.4. Turn

8.5. Ski

8.6. Håndball

8.7. Fotball

8.8. Hovedlaget

9. Foreta følgende valg:

Valg ihht. Organisasjonsplan

9.1. Bane & anlegg

9.2. Huset

9.3. Idrettsskolen

9.4. Turn

9.5. Ski

9.6. Håndball

9.7. Fotball

Valg ihht. vedtekter

9.8. Hovedlaget

9.9. Utsendinger til å representere klubben i kretser og forbund

Leder for hovedlaget og særidrettene velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Øvrige valg skjer for 1 år.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.