Tove Nordgård fikk ildsjelprisen 2016

Postet av Sp.kl. Nessegutten den 3. Mar 2016

På årsmøtet tirsdag ble ildsjelprisen delt ut. Den gjeve prisen gikk til Tove Nordgård. Vi gratulerer.

Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner har i mange år bidratt til utviklingen av Sp.kl. Nessegutten på flere områder; herunder nevnes:

  • Hun har vært en viktig aktør både i stiprosjektet og Nesset arena samt bidratt med bootcamp banen. I forbindelse med en strategisamling for noen år tilbake utarbeidet hun en masterplan for området.
  • Hun har vært med fra starten i Nessedamene fra 2010 og har de siste årene vært leder og pådriver ved planlegging og gjennomføring av damenes hittil 6 toppturer.
  • Hun har tilrettelagt og informert ukentlig i flere år om Nessedamenes hverdagstreninger, som intervall, zumba, åkertråkk, småtoppturer m.m. samt deltatt på det meste selv.
  • Hun har med sine kreative evner lagt ned en stor jobb med design av Nessedamenes toppturlogoer og har designet andre utmerkelser i klubben.
  • Hun har gitt Nesseguttbladet et profesjonelt uttrykk og har i tillegg bidratt med egne bilder og stoff til bladet.
  • Ingen har vel fotografert mer enn årets prisvinner. Tusenvis av bilder fra arrangementer, aktiviteter og turer i Sp.kl. Nessegutten har hun tatt. Mange er også satt sammen til minnerike og verdifulle videoer for klubben, som til kick-off for Nessegutten Voksen og i forbindelse med prosjektet «Turstier på Nesset». Ingen tvil om at mange kvelds- og nattetimer er brukt for at klubbens medlemmer skal føle tilhørighet.
  • Hun er Nord-Trøndelag idrettskrets sprekambassadør og står som ansvarlig for aktivitetsavtalen Nessegutten har med kretsen.
  • Gjennom sitt fokus på lavterskeltrening og folkehelse har hun synliggjort Nesseguttens verdigrunnlag «Flest mulig – lengst mulig» på en forbilledlig måte.
  • Hun har et vinnende vesen, er svært inkluderende, viser stor omsorg for andre og er utrolig varm og raus.

Tove Nordgaard utnevnes til Årets ildsjel 2016 i Sp.kl. Nessegutten for sitt engasjement og innsats gjennom mange år.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.