Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tid: Torsdag 11. juli 2024 kl. 19.00

Sted: Nesset samfunnshus

Dagsorden for årsmøtet gjennomføres iht. lover i NIF §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20 og Sp.kl. Nessegutten § 10 (2):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle sak vedrørende finansiering/låneopptak ny fotballbane (9erbane).


Bilag 1:
Budsjett


Ingrid Soknes Aunet

Sekretær