Aktivitet for 1.-4. klasse og førskole 2022

Ukeplanene blir lagt i «puttemappa» på Vårtun Kristne Oppvekstsenter og Nesheim skole. Dersom det skjer endringer vil dere finne de mest oppdaterte planene som pdf her på nettsiden.

Aktivitetsplaner for høst 2022

Følg oss på egen Facebook-gruppe da det legges ut mye straksinfo der. Velkommen til allidrett! 🙂Allidrett kontakt styret

Leder, Ingrid Hildrum, leder.allidrett@nessegutten.no 

Nestleder, Marthe Leistad Bakken, nestleder.allidrett@nessegutten.no 

Kasserer, Vidar Ansnes, kasserer.allidrett@nessegutten.no 

Fotballansvarlig, Vegard Tømmerås, fotballansvarlig.allidrett@nessegutten.no 

Sekretær, Ingvild Øfsti, sekreter.allidrett@nessegutten.no

Styremedlem, Ingvild Øfsti, styremedlem.allidrett@nessegutten.no


Allidrett (tidl. Idrettsskolen) barn og foreldre

Sp.kl. Nessegutten allidrett for barn ønsker å bidra til at barn fra førskolealder til og med 4. klasse finner glede gjennom fysisk aktivitet. Allidrett gir en introduksjon til et bredt spekter av ulike aktiviteter, muligheter og utfordringer på barnets premisser. Slik skal tilbudet bidra til varig aktivitet, idrettsengasjement og glede! 

    Åpen gymsal for de under skolealder 

    Variert idrett med mål om aktivitet og idrettsglede 

    Samarbeid med ski, fotball, håndball, turn, friidrett og basseng

    Allidretten trenger at foreldre stiller opp

Foreldre er forbilder for fysisk aktivitet, gode holdninger og en inkluderende væremåte overfor voksne og barn. Allidrett som tilbud er avhengig av foreldredeltakelse og alle foreldre ønskes varmt velkommen. Om du ikke vil være trener eller leder er din tilstedeværelse likevel viktig. Ved å si hei til noen, eller ved å dele ut startnummer eller saft på et arrangement kan nettopp du bidra til inkludering av barn og voksne. Ta gjerne på treningstøy, og vær aktiv sammen med ungene!

Alle som deltar i aktivitet i klubben må være medlem i Nessegutten. I tillegg til medlemskontingent er det aktivitetsavgift knyttet til den aktiviteten man deltar på. Innmelding skjer via løsning på hovedsiden. Informasjon om innmelding og betaling av aktivitetsavgift finnes også nederst på ukeplanene.