Aktivitet for 1.-4. klasse og førskole 2020

Ukeplanene blir lagt i «puttemappa» på Vårtun Kristne Oppvekstsenter og Nesheim skole. Dersom det skjer endringer vil dere finne de mest oppdaterte planene som pdf her på nettsiden.

Aktivitetsplaner for vår 2021


Førskole og åpen gymsal for de minste (det blir dessverre ingen åpen gymsal våren 2021)

Åpen gymsal er et treffsted for barn under skolealder. Alle barn fra 0-5 år inviteres til aktivitet i åpen gymsal på Nesheim med oppstart onsdager etter høstferien 2020, og inndeling som følger:

Barn 0-3 år: kl. 16.30-17.15
Barn 4-5 år: kl. 17.15-18.00

Følg oss på egen Facebook-gruppe da det legges ut mye straksinfo der. Velkommen til allidrett! 🙂Allidrett kontakt styret

Leder, Jørgen Aftret, tlf. 982 88 657, leder.allidrett@nessegutten.no 

Nestleder, Ingrid Hildrum, nestleder.allidrett@nessegutten.no 

Kasserer, Ida D. Østeng, kasserer.allidrett@nessegutten.no 

Fotballansvarlig, Ina Borge, fotballansvarlig.allidrett@nessegutten.no 

Sekretær, Ingvild Øfsti, sekreter.allidrett@nessegutten.no


Allidrett (tidl. Idrettsskolen) barn og foreldre

Sp.kl. Nessegutten allidrett for barn ønsker å bidra til at barn fra førskolealder til og med 4. klasse finner glede gjennom fysisk aktivitet. Allidrett gir en introduksjon til et bredt spekter av ulike aktiviteter, muligheter og utfordringer på barnets premisser. Slik skal tilbudet bidra til varig aktivitet, idrettsengasjement og glede! 

    Åpen gymsal for de under skolealder 

    Variert idrett med mål om aktivitet og idrettsglede 

    Samarbeid med ski, fotball, håndball, turn, friidrett og basseng

    Allidretten trenger at foreldre stiller opp

Foreldre er forbilder for fysisk aktivitet, gode holdninger og en inkluderende væremåte overfor voksne og barn. Allidrett som tilbud er avhengig av foreldredeltakelse og alle foreldre ønskes varmt velkommen. Om du ikke vil være trener eller leder er din tilstedeværelse likevel viktig. Ved å si hei til noen, eller ved å dele ut startnummer eller saft på et arrangement kan nettopp du bidra til inkludering av barn og voksne. Ta gjerne på treningstøy, og vær aktiv sammen med ungene!

Alle som deltar i aktivitet i klubben må være medlem i Nessegutten. I tillegg til medlemskontingent er det aktivitetsavgift knyttet til den aktiviteten man deltar på. Innmelding skjer via løsning på hovedsiden. Informasjon om innmelding og betaling av aktivitetsavgift finnes også nederst på ukeplanene.