Treningsavgift fotball 2022

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober og vedlikehold.
I tillegg må man være medlem i Sportsklubben Nessegutten. For informasjon om innmelding, se på forsiden:
https://www.nessegutten.no/

10-13 år: Kr 1.100,- pr halvår
14 år - senior: Kr 1.400,- pr halvår
Tilrettelagt fotball: Kr 1.400,- pr år

Ingen skal måtte stå på sidelinjen når vennene spiller fotballkamp, fordi familien ikke har råd. Ta først kontakt med din lagleder som igjen kontakter styret.

Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen fristen, vil følgende sanksjonering iverksettes:

  • 10–12 år: Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
  • 13 år – senior: Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS ved kamprapporter, inntil karantene oppheves (inaktiv).