Kontaktpersoner Fotball

Til høyre finner du oversikten over hvem som trener hvilke lag, hvem som er lagledere, og kontaktinfo til alle sammen.

Fotballstyret 2022:

Leder
Frode Bye
leder.fotball@nessegutten.no
93212448
Nestleder/baneoppsett
Frode Kvittem
nestleder.fotball@nessegutten.no / baneoppsett@nessegutten.no

Kasserer
Ingrid Ingvaldsen
kasserer.fotball@nessegutten.no

Sekretær
Trude Valø
sekreter.fotball@nessegutten.no

Arrangement
Elin Lunde Pettersen
leder.arrangement@nessegutten.no

Materialforvalter
Ina Borge
materialforvalter.fotball@nessegutten.no

Sportslig leder
Øystein Winsnes
sportsligleder.fotball@nessegutten.no

Leder Bane & anlegg
Fredrik Fossum
leder.baneanlegg@nessegutten.no

Dommerkontakt
Morten Johansen
dommerkontakt@nessegutten.no

Fotballansvarlig Allidrett
Vegard Tømmerås
fotballansvarlig.allidrett@nessegutten.no

Fiksansvarlig
Rune Vestrum
fiks@nessegutten.no

Styremedlem
Jørgen Lundsvoll
styremedlem.fotball.jl@nessegutten.no