Sportsplaner

Sp.kl. Nessegutten overordnet sportsplan finnes her (revidert 2014) og retningslinjer for aldersspesifikt samarbeid mellom særidrettene finnes her (revidert 2015). Klubben ønsker allsidige utøvere og vil med sportsplan og retningslinjer legge til rette for at barn og ungdom skal kunne drive med flere idretter, både sommer og vinter. Sportsplaner for særavdelingene: håndball finnes her, fotball finnes her, ski finnes her.


Politiattest

politiattest-skannet.pdfAlle med et ansvars- eller tillitsforhold som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemning omfattes av ordningen. Bekreftelse på formålet med politiattesten finnes her, denne fylles ut og legges ved når du søker elektronisk om politiattest her.

Politiattest blir sendt søker og skal fremvises klubben ved leder eller nestleder (ansvarlig politiattester). Klubben har ikke lov til å lagre attestene ut over en protokoll med fortegnelse over at attest er fremvist klubben. Ta kontakt med leder eller nestleder ved spørsmål.


Seksuell trakassering

Sp.kl. Nessegutten aksepterer ikke seksuell trakassering. Dersom noen føler seg utsatt for seksuell trakassering er det viktig å snakke med en person man stoler på og å melde fra til klubben. Sp.kl. Nessegutten forholder seg til Norges idrettsforbunds råd for håndtering av slike saker.


Lov for Sportsklubben Nessegutten

Lov for Sp.kl. Nessegutten stiftet 20. april 1929 vedtatt i årsmøte 01.03.2016 og godkjent av Nord-Trøndelag idrettskrets 30.03.2016, finnes her.