Aktivitet

I Spkl. Nessegutten Turn ønsker vi å tilby turn til alle, uansett ferdigheter eller tidligere erfaringer. Vi tilbyr turn for  alle fra og med 5. trinn som vil turne uten å delta i konkurranser. Turngruppa gir tilbud for barn i 1.-4.klasse gjennom allidretten. Vi har fokus på mestring gjennom grunnleggende turnøvelser og styrketrening.  De eldste turnerne bidrar som trenere for de yngre, også allidrett.

Turnsesongen varer fra august/september til mai. Vi gjennomfører nyttårsoppvisning og sommeravslutning hvor turnerne får vise seg fram for slekt og venner. 

Turngruppa tilbyr også trening for voksne en gang i uka, Gym X med aerobic og styrke. 

Treninger:
Turn treninger torsdag kl. 18.00-19.00 (kr 450, -per halvår) etter høstferien. Det er ikke trening 20.10.22.
Gym X mandag kl. 19.00-20.30 fra starten av september (kr 600,- per halvår)

For barn i 1.-4.-klasse : se allidrettens oversikt for turntider. 


Turn kontakt styret

Leder, Hanne Dypvik,  leder.turn@nessegutten.no 

Nestleder,Ingrid Sagmo Alstad 

Kasserer, Elin Bastholm Thraning 

Sportslig leder, Ingunn Solberg Sandholm

Sekretær, Anna Karlsen Dalslåen

Styremedlemmer, Elise Thorshaug