Kontaktpersoner samfunnshus

Kontaktpersoner samfunnshus: Frode Riberg, tlf. 959 41 825, leder.huset@nessegutten.no.

Bane, anlegg og samfunnshuset sørger for både drift, vedlikehold og utvikling av anlegget. Arbeidet er basert på frivillighet og foregår mest på dagtid. Flere deler på ansvaret med brøyting og salting av 11-erbane, samt brøyting av veger og parkering inn til anlegget. Alle som kunne tenke seg å bidra i en eller annen rolle oppfordres til å ta kontakt med oss. 

Vi har plass til flere på laget! 🙂 


Kalender, aktivitet og utleie

Se under for tilgjengelighet og booking av samfunnshuset.


Kalender litjsalen


Vei, postnummer og by

Fyll inn periode/dato lokalet ønskes leid