HÅNDBALLÅRET 2022

Etter to år med pandemi og restriksjoner har vi i 2022 endelig kunnet komme tilbake til en normal håndballhverdag. Hallene i distriktet har på nytt kunnet fylles opp med håndballglade barn og ungdommer. Ivrige supportere har funnet tilbake til tribunen.

For tiden er det 107 aktive håndballspillere i Nessegutten. Det vil si barn fra femte klasse og oppover. I tillegg er det mange barn fra første til fjerde klasse som spiller håndball gjennom det sesongbaserte tilbudet i allidretten.

Sesongen 21/22 hadde Nessegutten serielag fra jenter og gutter 9 og opp til jenter 14 og gutter 13. Sesongen 22/23 har vi serielag fra jenter og gutter 9 til og med jenter 14 og gutter 12. For de årskullene hvor det ikke er nok spillere til å gi et godt håndballtilbud i Nessegutten, legges det til rette for samarbeid med de andre klubbene i Levanger. For tiden har vi samarbeid med Frol i aldersklassene jenter 13 og gutter 13/14. I år har vi også et samarbeid med Levanger håndballklubb som bidrar på treningene til jenter 14.

Lagene våre trener både i Trønderhallen, Levangerhallen og Frolhallen. Håndballstyret legger ned en betydelig innsats for å få treningstidkabalen til å gå opp sammen med de andre klubbene i Levanger. I år har vi ønsket å tilby barna treninger i hall fra deres første møte med håndballen. I høst har derfor også førsteklassingene fått treningstid i Levangerhallen i stedet for i gymsalen på Nesheim.

I april arrangerte Nessegutten minihåndballturnering i Trønderhallen. Minihåndballturneringer er turneringene for de minste barna i håndballen. I kampene veiledes de i spillet og ved å delta på slike turneringer lærer de mer om hva håndball virkelig er. Og så er det veldig stas å avslutte turneringen med medalje rundt halsen. Det ble det en topp dag i Trønderhallen med mye håndballglede. Halve hallen ble benyttet til kampavvikling og den andre halvdelen ble holdt åpen som lekeområde. Det var mye aktivitet både på og utenfor banen i Trønderhallen denne søndagen. Alle serielagene våre bidro med dugnadsfolk som sørget for et godt arrangement for alle deltagere.

Årets høydepunkt for de eldste håndballspillerne i Nessegutten er OKEA-cup. OKEA-cup ble arrangert 22. til 24. april. Hvert år fyller vi opp busser med forventningsfulle Nessegutten- spillere, trenere og foreldre og setter kurs for Kristiansund. Nessegutten har hatt som mål å være største klubb på denne cupen, og i år stilte vi med både jente- og guttelag i klassene 11 til 14 år. I tillegg deltok gutter 10. Blant disse lagene var også et av våre samarbeidslag med Frol. Det ble en opplevelsesrik helg med håndballglede, godt spill og god lagånd. Nessegutten reiser tilbake til OKEAcup i 2023.

I forbindelse med Inger Merete Slapgårds bortgang våren 2022 mottok Nessegutten håndball en minnegave. Inger Merete har tidligere hatt verv i både Nessegutten og Levanger håndballklubb. Deler av minnegaven er brukt til innkjøp av nye minihåndballmål som benyttes av de yngste lagene på deres treninger i Levangerhallen. Styret vil benytte anledningen til å takke Inger Meretes familie for minnegaven.

Våren 2022 gikk flere styremedlemmer ut av håndballstyret. Sittende styre ønsker å rette en stor takk alle som bidro i det forrige styret for deres innsats for Nessegutten håndball.

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle spillere, trenere, lagledere, dugnadsansvarlige, foreldre og supportere som bidrar i klubben vår. En stor takk rettes også til våre sponsorer. Vi er en dugnadsklubb og er helt avhengige av at dere stiller opp. Tusen takk for innsatsen i 2022!