Styret

Leder

Grete Segtnan

Tlf:

E-post:

leder.handball@nessegutten.no

Nestleder

Arnhild Reitan Wist

Tlf:

E-post:

nestleder.handball@nessegutten.no

Sportslig leder

Arnhild Strand Soleng

Tlf:

E-post:

sportsligleder.handball@nessegutten.no

Kasserer

Fredrik Holdø

Tlf:

E-post:

kasserer.handball@nessegutten.no

Sekretær

Kirsti Jørstad Bjørnaas

Tlf:

E-post:

sekreter.handball@nessegutten.no

Materialforvalter

Kristine Strid

Tlf:

E-post:

materialforvalter.handball@nessegutten.no

Dommerkontakt

Eirik Thorhus

Tlf:

E-post:

eirik.thorhus@gmail.com

Arrangement

Lena Stornes

Tlf:

E-post:

arrangement.handball@nessegutten.no

Styremedlem

Vegar Rangul

Tlf:

E-post:

Styremedlem2.handball@nessegutten.no

Styremedlem

Grethe Gilstad

Tlf:

E-post:

Styremedlem1.handball@nessegutten.no

Siste nytt

Om Håndball

Gjennom allidrett introduseres de yngste for håndball. Interessen er upåklagelig, og barna møter opp på treninger og deltar på lokale minihåndballturneringer flere ganger gjennom sesongen. Noen av de eldste lagene deltar også som «underårige» i serie, noe som det står stor respekt av. Foreldre og andre frivillige gjør en stor innsats for å organisere aktiviteten og stiller som trenere og hjelpeapparat. Vi jobber stadig med bedre fasiliteter for trening for de minste.

Nesten hver helg i sesongen er det arrangement i Trønderhallen med avvikling av kamper. En stor og viktig dugnadsinnsats gjøres av lagene. Nessegutten sine lag gjør det relativt greit i seriespill, men det viktigste fokuset er på engasjement og inkluderende miljø. Der ser vi at våre trenere og lagledere har gode holdninger.

Et av årets høydepunkter for serielagene er deltagelse på cup, som de siste årene har vært OKEA Cup i Kristiansund. Håndballgruppa sponser buss og deltagelse. Lagene selv har dugnader for dekning av spillerpass. I løpet av ei helg i april settes Kristiansund på hodet av «Nessebygg», og vi er en av de største klubbene som deltar.

Treningene fordeles mellom Trønderhallen (bane 2 og bane 3), Levangerhallen, Frol og Nesheim. Håndballgruppa jobber hardt med å få bedre treningstider for lagene, men det er en krevende konkurranse med andre klubber og idretter. Spesielt er det viktig at de yngste lagene tilbys gode muligheter i hall da dette påvirker rekrutteringen av nye spillere. Treningsoversikt håndball 2020-2021 er som følger:

Styret

Leder

Grete Segtnan

Tlf:

E-post:

leder.handball@nessegutten.no

Nestleder

Arnhild Reitan Wist

Tlf:

E-post:

nestleder.handball@nessegutten.no

Sportslig leder

Arnhild Strand Soleng

Tlf:

E-post:

sportsligleder.handball@nessegutten.no

Kasserer

Fredrik Holdø

Tlf:

E-post:

kasserer.handball@nessegutten.no

Sekretær

Kirsti Jørstad Bjørnaas

Tlf:

E-post:

sekreter.handball@nessegutten.no

Materialforvalter

Kristine Strid

Tlf:

E-post:

materialforvalter.handball@nessegutten.no

Dommerkontakt

Eirik Thorhus

Tlf:

E-post:

eirik.thorhus@gmail.com

Arrangement

Lena Stornes

Tlf:

E-post:

arrangement.handball@nessegutten.no

Styremedlem

Vegar Rangul

Tlf:

E-post:

Styremedlem2.handball@nessegutten.no

Styremedlem

Grethe Gilstad

Tlf:

E-post:

Styremedlem1.handball@nessegutten.no

No items found.