Styret

Leder

Frode A. Bye

Tlf:

93212448

E-post:

leder.fotball@nessegutten.no

Nestleder/baneoppsett

Malin Johansen

Tlf:

E-post:

nestleder.fotball@nessegutten.no

Sekretær

Elin Lunde Pettersen

Tlf:

E-post:

sekreter@nessegutten.no

Kasserer

Hege Kjølstad

Tlf:

E-post:

kasserer.fotball@nessegutten.no

Materialforvalter

Ina Borge

Tlf:

E-post:

materialforvalter@nessegutten.no

Sportslig leder

Øystein Winsnes

Tlf:

E-post:

sportsligleder.fotball@nessegutten.no

Leder arrangement

Marie Hoås

Tlf:

E-post:

leder.arrangement@nessegutten.no

Leder Bane & anlegg

Frank Løvdal

Tlf:

E-post:

leder.baneanlegg@nessegutten.no

Dommerkontakt

Morten Johansen

Tlf:

E-post:

dommerkontakt@nessegutten.no

Fiksansvarlig

Rune Vestrum

Tlf:

E-post:

fiks@nessegutten.no

Fotballansvarlig allidrett

Lars Ustad

Tlf:

E-post:

fotballansvarlig.allidrett@nessegutten.no

Trenerveileder

Vegard Voll

Tlf:

E-post:

trenerveileder@nessegutten.no

Leder tilrettelagt fotball

Frank Rønning

Tlf:

92263432

E-post:

tilrettelagt.fotball@nessegutten.no

Siste nytt

Om Fotball

Nessegutten fotball gjelder f.o.m 10 år (de som er i alderen 6-10 år år ligger under Allidrett).

Vi har lag i alle aldersklasser fra 10-14 år, og har i tillegg senior dame- og herrelag (5. divisjon), samt tilrettelagt fotball (les mer om tilrettelagt fotball her).

Treningsavgift
Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, banedrift sommer og vinter, klubbhus, garderober og vedlikehold. I tillegg må man være medlem i Sportsklubben Nessegutten. For informasjon om innmelding, se på forsiden: https://www.nessegutten.no/

10-13 år: Kr 1.200,- pr halvår
14 år - senior: Kr 1.500,- pr halvår
Tilrettelagt fotball: Kr 1.500,- pr år

Ingen skal måtte stå på sidelinjen når vennene spiller fotballkamp, fordi familien ikke har råd. Ta først kontakt med din lagleder som igjen kontakter styret.
Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen fristen, vil følgende sanksjonering iverksettes:
10–12 år: Lagledelsen blir varslet om at spiller blir underlagt kampnekt inntil betaling er foretatt eller avtale med klubben er ordnet i den enkelte saken.
13 år – senior: Spilleren settes i karantene inntil betaling er foretatt. Spiller blir dermed utilgjengelig i FIKS ved kamprapporter, inntil karantene oppheves (inaktiv).

DommerhjørnetSportsplan (revidert mars 2023)
Kampvertinstruker

Vi opplever problemer med kalendervisning. Bruk lenkene under inntil videre:
7er: Klikk her
11er: Klikk her

Styret

Leder

Frode A. Bye

Tlf:

93212448

E-post:

leder.fotball@nessegutten.no

Nestleder/baneoppsett

Malin Johansen

Tlf:

E-post:

nestleder.fotball@nessegutten.no

Sekretær

Elin Lunde Pettersen

Tlf:

E-post:

sekreter@nessegutten.no

Kasserer

Hege Kjølstad

Tlf:

E-post:

kasserer.fotball@nessegutten.no

Materialforvalter

Ina Borge

Tlf:

E-post:

materialforvalter@nessegutten.no

Sportslig leder

Øystein Winsnes

Tlf:

E-post:

sportsligleder.fotball@nessegutten.no

Leder arrangement

Marie Hoås

Tlf:

E-post:

leder.arrangement@nessegutten.no

Leder Bane & anlegg

Frank Løvdal

Tlf:

E-post:

leder.baneanlegg@nessegutten.no

Dommerkontakt

Morten Johansen

Tlf:

E-post:

dommerkontakt@nessegutten.no

Fiksansvarlig

Rune Vestrum

Tlf:

E-post:

fiks@nessegutten.no

Fotballansvarlig allidrett

Lars Ustad

Tlf:

E-post:

fotballansvarlig.allidrett@nessegutten.no

Trenerveileder

Vegard Voll

Tlf:

E-post:

trenerveileder@nessegutten.no

Leder tilrettelagt fotball

Frank Rønning

Tlf:

92263432

E-post:

tilrettelagt.fotball@nessegutten.no