INNMELDING I NESSEGUTTEN TURN

INNMELDING I NESSEGUTTEN TURN
Fra sommeren 2020 ber vi både aktive- og støttemedlemmer melde seg inn via NIF sitt
medlemssystem Min idrett.


Barn under 15 år registreres av foresatt, med en eller flere særidretter. For innmelding gå
inn på denne linken: https://www.minidrett.no/


Når du har meldt inn ditt barn må du velge særidrett. Du vil få opp flere alternativer, for turn
velger du Gymnastikk og breddeaktivitet. Treningsavgift per halvår er 450kr for særidrett.
Trang familieøkonomi kan gjøre det vanskelig å betale for barn og unges fritidsaktiviteter.
Derfor har Levanger kommune innført Fritidskortet med støtte for barn og unge 6-18 år i
familier med økonomiske utfordringer. Les om ordningen her og gå direkte til Nessegutten
sin side her.

Hvis du trenger hjelp til innmelding kan du ta kontakt med leder.turn@nessegutten.no