Nessedamene

Spiren til Nessedamene ble sådd på strategisamling i Sp.kl.Nessegutten vinteren 2011.

Målet var Syltoppen høsten 2011, men da måtte vi trene, over50 damer ble med påå turen. Prosessen var hverdagstrening for å nå målet og åbli kjent.

Dette skal være et lavterskel tilbud der alle kan bli med oghvor vi tar vare på hverandre.

Vi startet med å gå rundt Håa. Etter hvert er det blittflere og varierte aktiviteter alt etter ressurser og ideer m.m.

På strategisamlingen ble det avklart at tirsdag og torsdagervar det «nessedameaktivitet» og mandag og onsdag var det aktivitet isykkelgruppa. Aktiviteten til de voksne skulle ikke gå utover barnasaktiviteter i Sp.kl. Nessegutten, derfor er voksenaktiviteten sent på kvelden.

Nessedamene er for alle damer, 18 – 100 år, som har lyst tilå bidra til aktivitet på Nesset (trenger ikke bo på Nesset).

Det oppfordres til å betale medlemskontingent i Sp.kl. Nessegutten.

 

Plan første halvår 2023:

Fram til påske har Nessedamene Yoga på torsdager kl 19.30 –21.00 i samfunnshuset på Nesset. Egen påmelding og betaling, tilsvarer ca kr 50pr gang.

Kontaktperson: maria.lindmark@ntebb.no

Tirsdager er vi vanligvis i trappa på Staupshaugen. Medavgang fra Nessetavla ved samfunnshuset kl 19.00. Gratis. Kontaktperson. AnneMarit Vigdal tlf 97513231.

Mandager fram til påske er det Bootcamp sammen medsykkelgruppa, her er det ingen kjønnsdeling. Gratis. Kontaktperson: Mina Rudi,tlf 95213192.

Etter påske blir bootcampen muligens flyttet til en annenukedag.

Etter påske satser vi på å komme oss ut på tur på torsdager.Kontaktperson: Lisbeth Ressem, tlf 971 78435.

Nessedamene har egen Facebook gruppe for «medlemmer» iNessedamene for informasjon om aktiviteter.

Ønsker du nærmere info om «Nessedamene» i Sp.kl.Nessegutten; ta gjerne kontakt med  Lisbeth Ressem, tlf 971 78435.