Politiattest

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.


1. Søknad gjøres hos politiet her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
Les forøvrig Idrettsforbundets hjelpesider ved problemer, https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/hvordan-soker-jeg-om-politiattest

2. Du må legge med bekreftelse på formål som du finner her.

3. Mottatt politiattest skal kun vises til nestleder i særidretten din (den skal ikke sendes).