Tilrettelagt fotball

Nessegutten er det eneste fotballagetmed tilrettelagt fotball i Levanger Kommune og ble etablert allerede i 1989 som det første i Trøndelag. Laget består av aktive gutter og jenter fra hele Levanger,men vi har også spillere fra andre kommuner som Inderøy, Verdal og fra Frosta.Laget har nå +/-  35 spillere i allealdersgrupper, fra 14 til 64 år.

InnenforTilrettelagt fotball i Trøndelag finner vi spillere, i alle aldre, med ulikefunksjonsnedsettelser. Eksempler på dette er f.eks. blinde/svaksynte,utviklingshemming av ulike typer, Celebral Parese, døve/hørselshemmede ogpersoner med autisme. Målgruppen inkluderer dessuten spillere som av ulikeårsaker ikke finner tilhørighet i den ordinære fotballaktiviteten. Målgruppensetter begrepet «Fotball for alle» ut i praksis.

Vi trener hver onsdag gjennom hele året.I vinterhalvåret trekker vi innendørs og er nå å finne i Levangerhallen.

Treningsopplegget er basert på at alleskal ha glede av fotball - uansett funksjonsnivå.

Den trønderske serien for tilrettelagtfotball har aktivitet stort sett hele året. Spilledagene går på rundgang mellomklubbene og vi samles i snitt en gang hver måned. Kampene er også tilrettelagtog vi stiller flere lag i forskjellig ferdighetsnivå. Det spilles 3`er-  5`er- og 7`er kamper der målet alltid er FAIRPLAY. Det vil si jevne kamper, uten at lagene toppes med de beste spillerne,men at alle får anledning til å delta. Ett perfekt resultat for oss eruavgjort, gjerne  7-7. Det betyr mye målog en jevnbyrdig kamp, men også en litt frustrert keeper.