Trenerattest


For at Nessegutten skal få registrert akkurat deg som trener, trenger vi at du logger inn på Min Idrett (www.minidrett.no) og gjennomfører trenerattest som ligger der (dette er viktig for at vi kan dokumentere blant annet visning av politiattest).

1. Logg inn på https://www.minidrett.no/
2. Skroll ned og finn "Legg til Trenerattesten i klubb"
3. Finn og tilknytt deg riktig klubb og idrett

Eller se dokument her.

Merk: Dersom du har flere trenerverv, f.eks. allidrett og ungdomsfotball må du ta 2 trenerattester.
Selve gjennomføringen tar mellom 10-20 minutter.

Lykke til!