TURN FOR ALLE

TURN FOR ALLE
Spkl. Nessegutten Turn ønsker å tilby turn til alle, uansett ferdigheter eller tidligere erfaringer. Vi
tilbyr turn for alle fra og med 5. trinn som vil turne uten å delta i konkurranser. Turngruppa gir også
tilbud for barn i 1.-4.klasse gjennom allidretten. De eldste turnerne bidrar som trenere for de yngre,
både i særidrett og allidrett. I tillegg har vi GYM-X gruppa som har treninger hver mandag.
Våren 2022 kunne vi endelig ta i bruk det nye samfunnshuset. Vi trener i den flotte og nyoppussede
storsalen. Vi har eget turnlager lett tilgjengelig, og har mye forskjellig utstyr. Airfloor, trampett, bom,
matter, tjukkas for å nevne noe. Vi har fått tildelt en del midler og har planer om å utvide utstyret
vårt neste år. Særidretten har treninger på torsdager kl. 18.00 - 19.00. Det er 15 aktive turnere i
særidretten, og vi håper selvfølgelig at flere blir med oss på laget i 2023.


Turn i allidrett
Vi tilbyr også turn for 1.-4. trinn gjennom allidretten. Førsteklassingene har også i år fått
turntreninger i SFO-tida, noe som fungerer veldig godt. Det er vår erfarne Ingunn Sanholm som har
ansvar for 1.klassingene sammen med noen trenere fra 7.klasse. For 2.-4. trinn tilbys treninger på
samfunnshuset. Og trenerne er våre flotte ungdommer på Nesset samt en forelder. Nytt av året er at
vi har hatt økt foreldreinvolvering på treningene, dette håper vi fortsetter neste år. Vi tror dette kan
bidra til at foreldrene får et større innblikk i hva barna gjør på turn. Det blir bedre ro og orden på
treningene. Og det viktigste av alt bidra til samhold i gruppa og skape en sosial møteplass for barna
våra. Noen foreldre har arrangert kveldsmat etter trening med stor suksess.


Sommeravslutning
I juni arrangerte vi sommeravslutning for turnerne. Her fikk turnere i særidretten vist frem hva de
har lært det siste halvåret for familie og venner. Det ble arrangert loddsalg til inntekt for turngruppa
og vi fikk sponset mange flotte premier fra lokalmiljøet.


Nesseguttens dag
I september ble Nesseguttens dag arrangert. Turngruppa bisto med aktiviteter i storsalen. Barna fikk
prøve ulike turnøvelser og airflooren ble svært populær blant store og små. GymX damene sørget for
servering av mat og drikke denne dagen.


Juleavslutning
Turnsesongen ble avsluttet med julebord for turnerne i særidrett og de flotte ungdomstrenerne
våre. Det ble servert taco til middag, og vi avsluttet kvelden med popcorn og filmen Tre nøtter til
askepott på storskjerm. Det ble en flott kveld fra start til slutt.

Følg oss gjerne på våre facebooksider:
Turn særidrett: https://www.facebook.com/groups/1070048366753694
Turn allidrett: https://www.facebook.com/groups/570198971541064
Mvh styret i Nessegutten turn